Το Γηροκομείο Βέροιας απέκτησε ειδική πιστοποίηση μετά από 37 χρόνια λειτουργίας

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

του όσο και στην καθημερινότητα των συνανθρώπων μας που λαμβάνουν τη φροντίδα του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή, το Γηροκομείο Βέροιας το οποίο λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του για 37 συνεχή χρόνια, αποκτά πλέον εκείνο το νομικό και διοικητικό καθεστώς το οποίο θα του επιτρέπει να λαμβάνει την προβλεπόμενη οικονομική στήριξη της Πολιτείας, μέσω των υπηρεσιών της Νομαρχίας. Κατά την παράδοση του σχετικού εγγράφου στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα. Ιακωβίδου, ο Μ. Χαλκίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής με την αίσια έκβαση αυτού του πάγιου αιτήματος του Γηροκομείου της Βέροιας. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια προσφοράς στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, η Πολιτεία στέκεται επιτέλους στο ύψος της και ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το καθεστώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Ιδρύματος. Είναι προφανές ότι με την πιστοποίηση αυτή ανοίγουν νέοι δρόμοι τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τους συνανθρώπους μας που τυγχάνουν φροντίδας και περίθαλψης από το Γηροκομείο».