Το ιατρικό απόρρητο στο...δρόμο

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

γίνεται. Όμως, λίγο περισσότερη προσοχή σε ευαίσθητα δεδομένα εκατοντάδων ασθενών, είναι απαραίτητη. Σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη 8/7), ολόκληρη κούτα με ιατρικές εξετάσεις και με ονόματα ασθενών, βρισκόταν πάνω στην άσφαλτο, λίγο πριν από τον ούτως ή άλλως, απαράδεκτο χώρο συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών, στην κοίτη του Αλιάκμονα. Ο αέρας, σκόρπησε πολλά από τα έγγραφα του ΙΚΑ και άλλα πατήθηκαν από αυτοκίνητα. Δεν είναι δυνατόν, προσωπικά στοιχεία πολιτών, να διαχειρίζονται με τέτοια προχειρότητα. Λίγο περισσότερη προσοχή, είναι αναγκαία».