Επιτυχημένα τα δοκιμαστικά στο νέο δίκτυο αποχέτευσης Αλεξάνδρειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

συνεργεία της ΔΕΥΑ Αλ στα οικόπεδά τους. Οι εργασίες σας θα πρέπει να ολοκληρωθούν εως τις 30/08/09» αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας.