Καμιά περικοπή στις αγροτικές ενισχύσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

εισόδημα και τις ενισχύσεις. Αυτό θα το επιτύχει με την αναβάθμιση δύο μεγάλων οργανισμών, οι οποίοι ήδη λειτουργούν του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΓΡΟΓΗ». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ακόμη, ότι συζητήθηκαν τα μεγάλα εγγυοβελτιωτικά έργα, καθώς ήδη το υπουργείο προχωρά ένα τεράστιο πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει η ελληνική γεωργία να αντιμετώπισει τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις σύγχρονες συνθήκες. Επίσης, συζητήθηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν το επιστημονικό τμήμα του υπουργείου, το ΕΦΥΑΓΕ, καθώς και σειρά ρυθμίσεων για την προστασία των ζώων, αλλά και τον ΕΦΕΤ. «Εκείνο το οποίο συζητήσαμε, είναι το γενικότερο νοικοκύρεμα, ώστε το υπουργείο να είναι μια μονάδα παραγωγική, αναπτυξιακή και ανταγωνιστική, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις», κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.