Έως τις 15 Ιουλίου η υποβολή φακέλων για τους νέους αγρότες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

του ορίου πιστώσεων. Αιτήσεις ενίσχυσης ? φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 μετά την ημερομηνία λήξης δεν αξιολογούνται.