Αντιθορυβική προστασία στα Ασώματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

αναφέρεται στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον οικισμό των Ασωμάτων του Δήμου Βεροίας, προκειμένου να προστατευθεί η κατοικημένη περιοχή από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος ηχοπετασμάτων σε μήκος περίπου 510 μέτρα και συνολικού ύψους 5 μέτρων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα διαρκέσουν μέχρι τέλους Νοεμβρίου.