Αγροτικούς συνεταιρισμούς επισκέφθηκε ο Νομάρχης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

διαπιστώσει από κοντά την ποιότητα των προϊόντων και την άρτια συσκευασία τους, αλλά και προβλήματα στη διακίνηση τους που ευτυχώς λύθηκαν. Συζήτησε με τους παραγωγούς και τα μέλη των διοικήσεων των Ομάδων για τις φετινές τιμές, που είναι επηρεασμένες από τη διεθνή κρίση, για τη συνέχιση και την ένταση των προσπαθειών προστασίας της παραγωγής από τα φυτοφάρμακα (υπολειμματικότητα) και τους προέτρεψε να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό της παραγωγής αλλά και του περιβάλλοντος. Συζήτηση έγινε επίσης για τις πιθανές ασθένειες στη φετινή παραγωγή (μονίλια, κλαδοσπόρι) από την κακοκαιρία, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους από τον ΕΛΓΑ.