Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

Εκπαίδευση. Η  φοίτηση διαρκεί 2  χρόνια αντί για 3 και δίδεται απολυτήριο ισότιμο του απολυτηρίου του Δημόσιου Γυμνασίου. Το σχολείο λειτουργεί απογευματινές ώρες (16:30-20:30). Παραρτήματα του Σχολείου λειτουργούν στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια. Απαραίτητα δικαιολογητικά: α) φωτοτυπία του δελτίου αστ. ταυτότητας και β) τίτλος σπουδών  (απολυτήριο δημοτικού ή πιστοποιητικό σπουδών Γυμνασίου).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  • Για τα τμήματα της Νάουσας: 23320 ? 23795
  • Για τα τμήματα της Βέροιας: 23313 ? 50511 ή 23320 ? 23795
  • Για τα τμήματα της Αλεξάνδρειας: 23330 ? 23114 ή 23320 ? 23795