Υποτροφίες σε παιδιά αγροτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές που έχουν  γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό, αλιευτικό τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Ειδική Επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως: το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό τέκνων της οικογένειας και την πιθανή αναπηρία του ίδιου του τέκνου ή των συγγενών του πρώτου βαθμού (από 67% και άνω), ενώ θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους Παλιννοστούντες Πόντιους Ομογενείς και για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές. Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής: «Με στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση των παιδιών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές, όχι μόνον Ελληνικές αλλά και του εξωτερικού, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα, αποφασίσαμε να θεσπίσουμε τη χορήγηση υποτροφιών που θα ανέρχεται στο ποσό των 4.000?. Πρόκειται για ένα ποσό που θα χορηγείται εφάπαξ και θα δίνεται βάσει ορισμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως είναι το οικογενειακό εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων υποτρόφων, ενώ η διαχείριση του ποσού καταβολής των υποτροφιών εναποτίθεται σε Ειδική Επιτροπή που απαρτίζεται από πρόσωπα μεγάλου κύρους.  Με την απόφαση αυτή, όχι μόνον στηρίζουμε τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών που σπουδάζουν, αλλά επενδύουμε και στο μέλλον του αγροτικού τομέα της χώρας μας, ο οποίος αναμφισβήτητα έχει ανάγκη από καταρτισμένους και σωστά εκπαιδευμένους επιστήμονες». Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Υποτροφιών θα διατίθεται ετησίως ποσοστό 2% από τα έσοδα του ΕΛΓΑ, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 μήνες υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.