Εγγραφές στην Σχολή Νοσηλευτών Βέροιας

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΣΤΟ...ΝΤΙΒΑΝΙ

και από 1?9-2009 μέχρι 15?9-2009 (ανεξεταστέοι) στη Σχολή μας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331351145 και 2331065676. Επίσης, για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.verhospi.gr.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Αίτηση εγγραφής
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Α΄ τάξης Λυκείου.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος μαθητής ή Αντίγραφο επικυρωμένο της αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή, που ορίζει στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79   {Α. 87}.  
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89 ότι δεν φοιτά σε άλλη Σχολή.
Η Σχολή θα λειτουργεί την θερινή περίοδο κάθε Πέμπτη