Αγρότες και φορολογική δήλωση 2014 (χρήση 2013)

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

agrotis

Eπιμέλεια Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

Στην φορολογική δήλωση του 2014 (χρήση 2013), τα αγροτικά εισοδήματα των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του 2013 θα προσδιοριστούν με τον παλαιό τρόπο (με το αντικειμενό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος ανά στρέμμα) και θα φορολογηθούν κατ' εξαίρεση με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων.

Από την 1/1/2014 τα εισοδήματα όλων των αγροτών (ειδικού και κανονικού καθεστώτος) θα φορολογηθούν από το 1ο ευρώ με 13% και θα υπάρχει και 55% προκαταβολή φόρου όπως για όλους τους υπόλοιπους επιτηδευματίες.
'Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων».
Ωστόσο, στην κλίμακα αυτή ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος αγρότης να έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός του.
Μεγαλή προσοχή λοιπόν στην προσκόμιση των σωστών αποδείξεων ειδικά για τα αγροτικά εισοδήματα του 2013 ώστε να να μην επιβληθεί πρόστιμό 22% στην διαφορά (απαιτούμενες μείον υποβληθείσες).

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με μεταβολή εργασιών από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση υποβολής μίας μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων (ανά τρίμηνο) σύμφωνα με σχετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου στη Βουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες περάστε από το γραφείο μας στην Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.
Τηλ./Fax: 2332057089
Site: www.naoussa-taxis.gr