Πανελλήνιο Εκπ/τικό Συνέδριο Ημαθίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithoysa

Οι τρεις Ενώσεις Εκπαιδευτικών, η Ένωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών «Μιχάλης Δερτούζος», η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) - Παράρτημα Ημαθίας, σε συνεργασία με: Τον Δήμο Νάουσας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, την Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας, τον Σύλλογο Επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε, τον Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας (ΣΕΠΗ) και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Ν. Ημαθίας, μετά από την πρόταση του Δήμου Νάουσας πραγματοποιούν, το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην πόλη της Νάουσας από την Παρασκευή 4η Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 έως και την Κυριακή, 6η Απριλίου 2014 και ώρα 14:30.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. [αριθμ. Πρωτ. 155377/Γ7/22-10-2013].

Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε στελέχη εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, που προτείνουν ή εφαρμόζουν στη διδασκαλία καινοτόμες ή ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση των Τ.Π.Ε.

Ως εισηγητές – ομιλητές θα κληθούν μέλη ΔΕΠ, καθηγητές και δάσκαλοι επιμορφωτές στις Τ.Π.Ε., ομάδες ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι ομάδες ανάπτυξης των ψηφιακών εκπαιδευτικών πακέτων του Υ.ΠΑΙ.Θ, εκπρόσωποι του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), tutorials, προφορικές ανακοινώσεις, παρουσιάσεις αφισών και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του συνεδρίου που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων. Τονίζεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα της εκπαιδευτικής πράξης με τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

Λεπτομέρειες στο site του συνεδρίου: http://hmathia14.ekped.gr και στο facebook: https://www.facebook.com/hmathia2014).

Στους συνέδρους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και όλα τα υποβληθέντα κείμενα των εργασιών που θα εγκριθούν από την επιτροπή κριτών και θα περιληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN).