Η Ζέγα-Καραγιάννη Χρυσούλα υποψήφια με τον Γιάννη Παπαγιάννη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ

Η Ζέγα-Καραγιάννη Χρυσούλα δήλωσε και επίσημα την πρόθεση της να είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» του Ιωάννη Μεν. Παπαγιάνη. Η Ζέγα-Καραγιάννη Χρυσούλα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και κατοικεί στη Βέροια.