Ερχονται κατασχέσεις για οφειλές και στα επικουρικά Ταμεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

plistiriasmos

Με κατασχέσεις απειλούνται όσοι χρωστούν - και δεν ρυθμίζουν- τις βεβαιωμένες οφειλές τους στα επικουρικά Ταμεία και στα Ταμεία Πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ! Την άμεση μεταφορά των οφειλών αυτών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) - όπως ήδη ισχύει για τα ληξιπρόθεσμα προς τα Ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ. α) - προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γ. Βρούτσης.

Ακολουθεί η πλήρης διάταξη

  • "Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθίσταται αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4172/2013 (Α ́167), προκειμένου για εισφορές που βεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με βάση το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
  • Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α ́167) συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 12 του ανωτέρω άρθρου και Νόμου".

πηγή: www.imerisia.gr