Οι σχέσεις ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ και ΕΟΠΥΥ στο τραπέζι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

vasiadis tsa

Με θέμα τις εκκρεμότητες  μεταξύ ΤΣΑΥ και ΕΟΠΥΥ  πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία  του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού  Συλλόγου, σύσκεψη με την συμμετοχή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντού, του Προέδρου του ΕΤΑΑ  Αντώνη Σελιανάκη, του  Προέδρου  του Τομέα Υγειονομικών–ΤΣΑΥ Αναστάσιου Βασιάδη, του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλη Βλασταράκου, του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής  Ομοσπονδίας  Αθανασίου Κατσίκη, του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κυριάκου Θεοδοσιάδη, του εκπροσώπου του ΠΦΣ στην ΔΕ ΤΣΑΥ Ιωάννη Μακρυγιάννη και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Υγειονομικών Χρήστου  Καραπάνου.

Κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν η διαδικαστική δυσχέρεια μεταφοράς των  εισφορών περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να  ανακύπτουν προβλήματα  στην  διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του έναντι των παρόχων.

Εκ μέρους του Προέδρου Υγειονομικών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ  Α.Βασιάδη παρουσιάστηκαν όλες οι  αποφάσεις που λήφθηκαν και οι ενέργειες που έγιναν προκειμένου να μεταφερθούν τα οφειλόμενα ποσά στον ΕΟΠΥΥ. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι και εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ παρακρατούνται σημαντικά ποσά που  πρέπει να αποδοθούν  στο Ταμείο των Υγειονομικών, τα οποία συμψηφίζονται κατά τρόπον που δεν εγκρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναπτύχτηκαν όλες οι πτυχές  του ζητήματος  και αποφασίστηκε η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων των Προέδρων προκειμένου σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών να παρακολουθείται και να ενισχύεται η  παραγωγική συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίζονται τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ .