Βέροια: Μαθήματα γραφής και ανάγνωσης σε ενήλικους Ρομά του Εργοχωρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

astinomia egoxori

Μαθήματα γραμματισμού (γραφής και ανάγνωσης) πραγματοποιούνται από την Κωφίδου Χριστίνα σε ενήλικους Ρομά του Εργοχωρίου Βέροιας με σκοπό την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από Eθνικούς πόρους. Επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Α.Π.Θ.