Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα: www.inegsee.gr) εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν σταδιακά οι αυξανόμενες ανάγκες στελεχιακού δυναμικού στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων».

Η κάλυψη των θέσεων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στις περιφερειακές δομές του ΙΝΕ σε πανελλαδικό επίπεδο. Προτεραιότητα θα δοθεί στις Περιφέρειες:

- Κεντρικής Μακεδονίας για τους νομούς Βέροιας και Θεσσαλονίκης,

- Θεσσαλίας για τους νομούς Λάρισας και Τρικάλων,

- Στερεάς Ελλάδας για το νομό Φθιώτιδας,

- Ηπείρου για το νομό Πρέβεζας,

- Δυτικής Ελλάδας για τον δήμο Ναυπακτίας.

Η εγγραφή στο ΜΕΣΙΝΕ είναι ανοιχτή, οι διαδικασίες όμως επιλογής συνεργατών αφορούν σε πρώτη φάση όσους έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 31/1/2014.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα καλεί προς διαπραγμάτευση για την κάλυψη των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας τους υποψήφιους με προτεραιότητα επιστημονικής εξειδίκευσης στα πεδία των οικονομικών της εργασίας, της κοινωνιολογίας της εργασίας, των θεσμών και πολιτικών της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων.

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΜΕΣΙΝΕ: κ. Κ. Μπουκουβάλας, 210 3327728. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία: κα Λ. Σεργιάννη, 210 3327717