Μπήκε στο ταμείο του δήμου Νάουσας η επιπλέον χρηματοδότηση για την θέρμανση των σχολείων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

karampatzos sin typou

Αποδόθηκε τελικά στις 2 Ιανουαρίου στον Δήμο Νάουσας από το Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 66.000 Ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης στα 54 σχολεία της Νάουσας. Πρόκειται για το επιπλέον κονδύλι που περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό των 8.000.000 Ευρώ, το οποίο, με την από 27-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, εγκρίθηκε για όλους τους Δήμους της χώρας, έπειτα από τις κινητοποιήσεις μαθητών, γονέων και το κλείσιμο για μία ημέρα των σχολείων της Νάουσας από τον Δήμαρχο κ. Αναστάσιο Καραμπατζό.

Η Οικονομική Υπηρεσία και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νάουσας με άμεσες ενέργειές τους προχώρησαν τις τυπικές διαδικασίες, ώστε το ποσό των 66.000 Ευρώ να κατανεμηθεί χωρίς καθυστέρηση στις Σχολικές Επιτροπές, και πλέον είναι στη διάθεση κάθε Σχολείου για να καλύψει όσο είναι δυνατόν καλύτερα τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.