Πράσινο φως για 7 αιολικά πάρκα σε Ημαθία και Κοζάνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

aioliko

Εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία 7 μεγάλων Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 465 MW, στο όρος Βέρμιο εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Βέροιας και Νάουσας του Νομού Ημαθίας και του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, καθώς και των συμπληρωματικών τεχνικών έργων που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων.

Η κατασκευή των έργων αυτών θα αποφέρει περίπου 558 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ με την έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως περίπου 1.075 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της ηλεκτρικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για άλλα 16 μεγάλα αιολικά πάρκα στο ηπειρωτικό σύστημα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, συνολικής ισχύος 422,7 MW, η κατασκευή των οποίων θα αποφέρει περίπου 507 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Πηγή: www.voria.gr