Ποιοι αγρότες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

kammenos5

Eπιμέλεια Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1281/30.12.2013 απαλλάσσονται από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να κοιτάξουν τα τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων τους έτους 2013 και να ελέγξουν αν ξεπερνάνε το παραπάνω όριο των 10.000 ευρώ (τζίρος).

Αν το ξεπερνάνε θα πρέπει σύμφωνα  με τον ΚΦΑΣ να τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων και να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ με δήλωση έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ.
Επίσης, στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
 
Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Λογιστικό-Οικονομοτεχνικό γραφείο-Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

 “naoussa-taxis

Χρ. Λαναρά 11, Νάουσα

www.naoussa-taxis.gr