Δεν πέρασε η πρόταση του δημάρχου Νάουσας για αύξηση δημοτικών τελών κατά 20%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ

dimotiko naousa

Ως έχουν θα παραμείνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στη Νάουσα καθώς δεν πέρασε η πρόταση του δημάρχου κ. Καραμπατζού για αύξηση 20%, ο οποίος συντάχθηκε με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και με το αιτιολογικό ότι πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμός, ειδάλλως δεν μπορεί να συνταχθεί ο προυπολογισμός.

Ο δήμαρχος διαφοροποιήθηκε από την οικονομική επιτροπή για αύξηση 10%, επιμένοντας ότι πολύ σύντομα το Δημ. Συμβούλιο εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να εγκρίνει και την υπόλοιπη αύξηση.

πηγή: Φωνή Ναούσης