Νέα σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια Βέροιας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

iev gimnasio likeio

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βέροιας! Διεύθυνση και Εκπαιδευτικοί εργάζονται συντονισμένα και εγγυώνται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και μέριμνα για την επιτυχία των στόχων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Προτεραιότητα των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί η πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών μας στα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, στις ξένες γλώσσες, στους Η/Υ και στις δεξιότητες του 21ου αιώνα (συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπόνηση εργασιών, χρήση τεχνολογίας, επικοινωνία, συνεργασία, σκέψη και επίλυση προβλημάτων). Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την ανάδειξη και αξιοποίηση του κάθε μαθητή αποτελεί η ουσιαστική επικοινωνία με τον ίδιο και τους γονείς ώστε να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας που ευνοεί την ολοκλήρωση της προσωπικότητας κάθε παιδιού.

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των μαθημάτων, το παρεχόμενο διδακτικό υλικό και η οργάνωση της ύλης για τη σχολική χρονιά 2013-2014 έχει γίνει σύμφωνα με το Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου και Λυκείου όπως εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Παρέχουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα της διαρκούς online επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς για επίλυση αποριών και καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Από τον Αύγουστο έχουμε ξεκινήσει εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές της Γ' Λυκείου και των ξένων γλωσσών που θα δώσουν εξετάσεις για πτυχίο.

Ωστόσο, η εκπαιδευτική πράξη δεν εξαντλείται στην «κάλυψη της ύλης», εκτείνεται στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που επιτυγχάνεται μέσα από πλέγμα δραστηριοτήτων.

Στα πλαίσια της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στόχος είναι όχι μόνο η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων όλων των επιπέδων. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αποτελούν τα υψηλότατα ποσοστά επιτυχιών που σημειώνουν οι μαθητές μας κάθε χρονιά στις εξετάσεις τόσο της αγγλικής και γαλλικής όσο και της γερμανικής γλώσσας.

Στα Εκπαιδευτήρια Βέροιας είμαστε πανέτοιμοι για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και πρωταρχική μας μέριμνα είναι η προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία του κάθε μαθητή ξεχωριστά!

Ξεκινάμε δυναμικά, συνεχίζουμε με συνέπεια και επιτυχίες!

Σχέση ζωής

Στα Εκπαιδευτήρια Βέροιας η εκπαιδευτική πράξη μετουσιώνεται σε σχέση ζωής με τους μαθητές μας. Η παροχή εξειδικευμένων και γενικών γνώσεων, η ανάδειξη κλίσεων και ταλέντων, η καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων, η επίδειξη γνήσιου ενδιαφέροντος από την πλευρά της διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκπαιδευτηρίων δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους! και οι σχέσεις αυτές δεν διακόπτονται όταν οι μαθητές μας ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους καριέρα! μετά τις σπουδές τους ή κατά τη διάρκεια αυτών οι μαθητές μας επιστρέφουν στα Εκπαιδευτήρια ως συνεργάτες πλέον, εκπαιδευτικοί και μας γεμίζουν χαρά και περηφάνεια!

Οι Μαθητές μας που είναι πλέον Εκπαιδευτικοί μας!!!

iev kathigitries

Χατζηπαναγιωτίδου Ανθή
Κοσκερίδου Στυλιανή
Λιακοπούλου Μαρία
Μητράκος Δημήτριος