Ομαδικό ή ατομικό μάθημα; Πώς μαθαίνει κανείς καλύτερα ξένες γλώσσες;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιμέλεια Κουκουτέγου Αναστασία

Στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, το ομαδικό μάθημα έχει πολλά περισσότερα θετικά στοιχεία από το ομαδικό. Ξένες γλώσσες σημαίνει επικοινωνία. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το κύριο πλεονέκτημα του ομαδικού μαθήματος στην τάξη. Η επικοινωνία με τους άλλους μαθητές, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως pair ή group work και role-plays δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή για ουσιαστική χρήση της διδασκόμενης γλώσσας, κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα από τη συνομιλία μόνο με τον καθηγητή, που υπάρχει στο ατομικό μάθημα. 

Μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα, ο σπουδαστής μαθαίνει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, καθώς μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του, να συζητά και να επιχειρηματολογεί, να διδάσκεται όχι μόνο από τα σωστά και τα λάθη τα δικά του αλλά και των συμμαθητών του. 

Εξάλλου, αυτό είναι και το ζητούμενο στις εξετάσεις για όλα τα έγκυρα πτυχία γλωσσομάθειας: η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία στην ξένη γλώσσα.