Αποχή των δικηγόρων 17 - 18 Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

dikastirio

Την αποχή των δικηγόρων όλης της χώρας από τα καθήκοντά τους στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση της η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για τον νέο Κώδικα Δικηγόρων που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στα συμβόλαια, αλλά και ο προσδιορισμός ελάχιστης αμοιβής για τους έμμισθους συναδέλφους τους στον ιδιωτικό τομέα είναι μερικές από τις προωθούμενες ρυθμίσεις στις οποίες αντιδρά ο δικηγορικός κόσμος της χώρας.

Όπως επισημαίνουν «σε καμία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία δεν νοείται παροχή υπηρεσιών που προσιδιάζουν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας χωρίς να κατοχυρώνεται δικαίωμα του εργαζομένου σε αμοιβή. Τέτοιου είδους «μέτρα» που λαμβάνονται από την πολιτική εξουσία με επίκληση επιταγών της «τρόικας» αλλά στην πραγματικότητα προς όφελος των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων που ασκούν μαζικά ένδικα βοηθήματα στα δικαστήρια της χώρας (π.χ. για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή για έκδοση διαταγών πληρωμής) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δικηγορικές υπηρεσίες με εξευτελιστικές αμοιβές, προσβάλλουν τον πυρήνα του δικαιώματος σε μία αξιοπρεπή διαβίωση, υπονομεύουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και, κατ' επέκταση, την απονομή της Δικαιοσύνης, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών και τέλος παραβιάζουν την ισότητα των όπλων ενώπιον των δικαστικών αρχών, με θύμα τον ίδιο τον πολίτη».

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υποστηρίζει πως στο σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων «είχαν ενταχθεί, μετά από πρόταση του δικηγορικού κόσμου της χώρας, τρεις εναλλακτικές διατυπώσεις για το δικαίωμα των εμμίσθων δικηγόρων σε ελάχιστη αμοιβή, οι οποίες όμως απαλείφθηκαν – προφανώς κατόπιν παρεμβάσεων των ως άνω οικονομικών συμφερόντων που καθοδηγούν τις επιλογές της κυβέρνησης».

Απονομή Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης «ισοδυναμεί πλέον με αρνησιδικία, κλονίζοντας τα ίδια τα θεμέλια του κράτους δικαίου και προκαλώντας διαρκείς καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Οι δικηγόροι επισημαίνουν πως η συμφόρηση της γραμματειακής ύλης στις υπηρεσίες κατάθεσης - προσδιορισμού δικογράφων, έκδοσης πιστοποιητικών κ.λπ., καθώς και η αλόγιστη χωροταξική διασπορά των δικαστικών υπηρεσιών «καθιστούν την επαφή με το δικαστικό σύστημα μία καθημερινή «οδύσσεια», τόσο για το σύνολο των συλλειτουργών στην απονομή της Δικαιοσύνης όσο και για τους απλούς πολίτες. Η πολυνομία, η κακονομία, η στρεψονομία, η έλλειψη και αδυναμία συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων για την επιβολή του δικαίου φορέων είναι μία διαχρονική κατάσταση η οποία συνεπάγεται την ανομία».

Οι δικηγόροι επισημαίνουν πως για να αντιμετωπιστεί το θέμα με την απονομή της Δικαιοσύνης, πρέπει να υπάρχει αύξηση των δικαστών και ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών των Δικαστηρίων, ταχύτερη υλοποίηση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, αναμόρφωση των Κωδικών Δικονομίας ώστε να αποσυνδεθεί η δικαστηριακή καθημερινότητα από δυσλειτουργικές ρυθμίσεις, διασφάλιση του θεσμού της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων, με ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και επίτευξη διαφάνειας στη λειτουργία των οργάνων τους.

«Όλα τα παραπάνω μείζονος σημασίας θέματα φαίνεται ότι δεν απασχολούν την κυβέρνηση. Εκείνο που την απασχολεί είναι η κατά παραγγελία νομοθέτηση, κυρίως μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ακυρώνοντας το ρόλο και την αποστολή της Βουλής, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και με μόνο στόχο τη διαρκή μετακύλιση του βάρους της κρίσης στη βάση της κοινωνίας, προκειμένου να προστατευτεί η οικονομική ελίτ και να εξυπηρετηθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα διεθνή και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα» καταλήγει το Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

πηγή: naftemporiki.gr