Δημιουργία εκπαιδευτικής διαδραστικής πλατφόρμας για την προβολή του Μακεδονικού Αγώνα στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

dimotiko alexandria

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση", με τίτλο «Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία εκπαιδευτικής διαδραστικής πλατφόρμας για την προβολή του Μακεδονικού Αγώνα στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

Το πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της περιοχής του Δήμου μας (θα αντληθούν πολλά στοιχεία από το μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα «Τα μυστικά του Βάλτου») θα αξιοποιηθεί μέσω της προτεινόμενης πράξης με χρήση νέων τεχνολογιών. Στα πλαίσια της εφαρμογής τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών σημαντικό ρόλο αναλαμβάνουν οι τεχνολογίες Βιωματικής μάθησης.

Η πράξη θα κινείται πάνω σε 2 βασικούς άξονες:

ΑΞΟΝΑΣ Α) Βιωματική μάθηση μέσα από τους χώρους της πολιτιστικής διαδρομής στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα και

ΑΞΟΝΑΣ Β) Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιοποίηση υλικού που αφορά στην αναπαράσταση ιστορικών στιγμών του Μακεδονικού Αγώνα (βασικοί αγωνιστές της εποχής, ενδυμασίες, οπλισμός , εξοπλισμός κα).

Ο πρώτος άξονας απευθύνεται σε έναν τεράστιο αριθμό μαθητών που δύνανται να μεταβούν εικονικά σε ιστορικά χρόνια αξιοποιώντας τη δύναμη του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώροι Πολιτισμού θα αποτελέσουν σημεία διαδικτυακής αναφοράς και προβολής των πολιτιστικών τους θησαυρών. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι βασική καινοτομία της πράξης είναι η δημιουργία ενός εικονικού-τρισδιάστατου οδηγού στους προαναφερόμενους χώρους, που θα επιτρέπει στους επισκέπτες να αναδυθούν εκεί & να αποτελέσουν οι ίδιοι τον ξεναγό του εαυτού τους. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο του περιεχομένου που θα πρέπει να δημιουργηθεί προκειμένου να μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί μέσω εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών για το πολιτιστικό περιεχόμενο της περιοχής.

Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Διαδραστική πλατφόρμα με την αναπαράσταση ιστορικών στιγμών του Μακεδονικού Αγώνα με τον χρήστη ως ενεργό μέλος σε πρώτο πρόσωπο για την ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Ρουμλουκιού με χρήση βιωματικών εργαλείων και εξοπλισμού.
  • Δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά το χρονολόγιο της ζωής των σπουδαιότερων αγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα.
  • Εκπαιδευτικό πολυμεσικό παιχνίδι για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση εικόνας και ήχου που θα περιλαμβάνει τα βασικά πρόσωπα της εποχής, τις ενδυμασίες, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής κ.α.
  • Πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για πραγματοποίηση Online εκπαιδευτικών μαθημάτων και παρουσιάσεων σε μαθητές σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.
  • Κεντρικό διαδικτυακό κόμβο για την υποστήριξη και προβολή του έργου.
  • Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού προβολής των εφαρμογών και διαδραστικών οθονών με χρήση αφής καθώς και του συμπληρωματικού εξοπλισμού (γυαλιά 3Δ κτλ).
  • Παραγωγή έντυπου εικονογραφημένου ενημερωτικού υλικού.
  • Ενέργειες διάχυσης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της πράξης μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Μελέτη αξιολόγηση της Πράξης (υποχρεωτική δαπάνη από την Πρόσκληση).