Αγιασμός με ψηφισμένο το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithoysa

Σε νέο τύπο σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές της Α' Τάξης, καθώς έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από τον αγιασμό, θα έχει ψηφιστεί από το τελευταίο θερινό τμήμα της βουλής το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο.

Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να ισχύουν από τον Σεπτέμβριο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α΄Λυκείου, αλλά όχι για όσους θα φοιτήσουν στη Β' ή Γ' Τάξη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις τα δυο επόμενα χρόνια θα διεξαχθούν με τη σημερινή τους μορφή.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο νέο Λύκειο εντοπίζεται στη ριζική αναμόρφωση του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ουσιαστικά αποσυνδέεται από το σχολείο. Οι γνωστές πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται σε τέσσερα, αντί για τα σημερινά έξι, μαθήματα, μετά την αποφοίτηση των μαθητών και για να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ θα προσμετρώνται με συγκεκριμένους συντελεστές η βαθμολογία των πανελλαδικών, αλλά και των εξετάσεων της κάθε τάξης.

Τα προγράμματα σπουδών

Η Α' τάξη του ημερήσιου λυκείου θα αποτελεί τάξη γενικής παιδείας με εβδομαδιαίο διδακτικό πρόγραμμα 35 ωρών. Οι 33 ώρες αφορούν τη διδασκαλία 9 μαθημάτων που θα είναι κοινά για όλους τους μαθητές και οι δυο επιπλέον ώρες θα αφορούν ένα μάθημα επιλογής.

Τα μαθήματα

• Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνικά, Λογοτεχνία και Νέα Ελληνική Γλώσσα) 9 ώρες
• Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία) 5 ώρες
• Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) 6 ώρες
• Ιστορία 2 ώρες
• Πολιτική Παιδεία (Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία, Οικονομία) 3 ώρες.
• Θρησκευτικά 2 ώρες
• Ερευνητική Εργασία 2 ώρες
• Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 ώρες
• Φυσική Αγωγή 2 ώρες

Μαθήματα επιλογής

• Εφαρμογές Πληροφορικής 2 ώρες
• Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 ώρες
• Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 ώρες

Β' Λυκείου

Στη δεύτερη τάξη του Λυκείου το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει 30 ώρες εβδομαδιαίως για μαθήματα Γενικής Παιδείας και δυο ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών με πέντε διδακτικές ώρες για κάθε μία από αυτή. Οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν τον κύκλο που θα ακολουθήσουν, καθώς σε αυτή την τάξη ξεκινά η ειδίκευση.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

• Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Λογοτεχνία, Νέα Ελληνική Γλώσσα) 6 ώρες
• Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία) 5 ώρες
• Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) 6 ώρες
• Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 1 ώρα
• Ιστορία 2 ώρες
• Φιλοσοφία 2 ώρες
• Πολιτική Παιδεία (Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία και Οικονομία) 2 ώρες
• Θρησκευτικά 2 ώρες
• Ερευνητική Εργασία 1 ώρα
• Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 2 ώρες
• Φυσική Αγωγή 1 ώρα

Μαθήματα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ώρες
• Λατινικά 2 ώρες

Μαθήματα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

• Φυσική 3 ώρες
• Μαθηματικά 2 ώρες

Γ' Λυκείου

Στην τελευταία τάξη του ημερήσιου Λυκείου θα εφαρμόζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα 34 ωρών με 14 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και τρεις ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού: Ανθρωπιστικές, Θετικές και Οικονομικές-Πολιτικές-Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Σπουδές, όπου οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 20 ώρες μαθημάτων.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

• Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Νέα Ελληνική Γλώσσα 4 ώρες, Λογοτεχνία 2 ώρες) 6 ώρες
• Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υ/Η 2 ώρες
• Ιστορία 2 ώρες
• Θρησκευτικά 1 ώρα
• Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 2 ώρες
• Φυσική Αγωγή 1 ώρα

Ανθρωπιστικές Σπουδές

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 11 ώρες
• Λατινικά 3 ώρες
• Ιστορία 6 ώρες

Θετικές Σπουδές

• Φυσική 6 ώρες
• Μαθηματικά 8 ώρες, ή Βιολογία 8 ώρες (για Επιστήμες Υγείας)
• Χημεία 6 ώρες

Οικονομικές-Πολιτικές-Κοινωνικές και Παιδαγωγικές Σπουδές

• Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες
• Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 6 ώρες, ενώ για όσους επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα Αρχές Φυσικών Επιστημών 6 ώρες
• Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 6 ώρες, ενώ για όσους επιλέγουν Παιδαγωγικά Τμήματα 6 ώρες

Οι μαθητές της Γ΄' Λυκείου θα επιλέγουν μία από τις παραπάνω ομάδες προσανατολισμού και αντίστοιχα και επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για την προαγωγή των μαθητών στην Α' Τάξη των ημερήσιων Λυκείων θα διεξάγονται ενδοσχολικά σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, με την εξαίρεση των μαθημάτων της ερευνητικής εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα επιλέγονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά το υπόλοιπο 50% από τους διδάσκοντες, ενώ τα γραπτά θα διορθώνονται από τους καθηγητές του σχολείου.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β' του ημερήσιου Λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της ερευνητικής εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με τα θέματα να προέρχονται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες και τα γραπτά θα διορθώνονται στο σχολείο.

Στην Γ' Λυκείου οι εξετάσεις για το απολυτήριο θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, τα Θρησκευτικά, την Ιστορία, την Ξένη Γλώσσα και τα τρία μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού, με τα θέματα να επιλέγονται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον καθηγητή ο οποίος θα διορθώνει και τα γραπτά.

Πανελλαδικές

Βασική διαφορά στο νέο Λύκειο θα είναι η μορφή και τα μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων για ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς θα διεξάγονται μετά τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ' τάξης του ημερήσιου Λυκείου.

Οι μαθητές της Γ λυκείου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να δηλώσουν ποια ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού θα πρέπει να επιλέξουν, καθώς θα εξεταστούν στα αντίστοιχα μαθήματα.

Πεδίο Ανθρωπιστικών Επιστημών

• Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνεία
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
• Ιστορία
• Λατινικά

Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

• Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Μαθηματικά
• Φυσική
• Χημεία

Πεδίο Επιστημών Υγείας

• Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Φυσική
• Χημεία
• Βιολογία

Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

• Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
• Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
• Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Πεδίο Παιδαγωγικών Τμημάτων

• Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
• Ιστορία
• Αρχές Φυσικών Επιστημών

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προσμετρώνται οι βαθμολογίες σε Α΄Β΄και Γ΄ Λυκείου με συγκεκριμένους συντελεστές και επιπλέον ο βαθμός που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Παράλληλα ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που θα φέρει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού των ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τις τρεις τάξεις του Λυκείου, αλλά και των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ τα μέλη του θα ορίζουν τα θέματα στην τράπεζα θεμάτων που θα λειτουργεί για τις εξετάσεις.

Με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται η οργάνωση και διάρθρωση των επαγγελματικών Λυκείων, των Σχολών Επαγγελματικής κατάρτισης, των ΙΕΚ, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης.

πηγή: real.gr