Τα ονόματα των μαθητών της Ημαθίας που πέτυχαν στις πανελλαδικές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

vaseis

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Ημαθίας που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Δείτε που πέρασαν οι Ημαθιώτες μαθητές:

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήρια (90%) Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια (10%)

1ο ΓΕΛ Βέροιας (90%) 1ο ΓΕΛ Βέροια (10%)

2ο ΓΕΛ Βέροιας (90%) 2ο ΓΕΛ Βέροιας (10%)

3ο ΓΕΛ Βέροιας (90%) 3ο ΓΕΛ Βέροιας (10%)

4ο ΓΕΛ Βέροιας (90%) 4ο ΓΕΛ Βέροια (10%)

5ο ΓΕΛ Βέροιας (90%) 5ο Λύκειο Βέροια (10%)

1ο ΓΕΛ Νάουσας (90%) 1ο ΓΕΛ Νάουσα (10%)

2ο ΓΕΛ Νάουσας (90%) 2ο ΓΕΛ Νάουσα (10%)

1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρεια (90%) 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας (10%)

2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας (90%) 2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρεια (10%)

1ο ΕΠΑΛ Νάουσας (90%)

Εσπερινό Βέροια (90%)

Ριζώματα (90%) Ριζώματα (10%)

Ειρηνούπολη (90%) Ειρηνούπολη (10%)

Πλατύ (90%) Πλατύ (10%)

Μακροχώρι (90%) Μακροχώρι (10%)

Μελίκη (90%) Μελίκη (10%)

1ο ΕΠΑΛ Βέροιας

1ο ΕΠΑΛ Νάουσας

1ο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας

3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας