Πόσοι καθηγητές θα μεταταγούν υποχρεωτικά απο την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithoysa sxoleio

Ακόμα ένα βήμα για τις μετατάξεις στο δημόσιο πραγματοποιήθηκε με την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας της λίστας του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα μετάταξης εκπαιδευτικών αφορά συνολικά 4.699 καθηγητές που θα μεταφερθούν υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής,  γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών.

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:  

1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και

2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. 

Από σήμερα και έως τις 23 Αυγούστου οι 4.699 καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποχρεωτικά μετατάσσονται σε θέσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την μετάταξή τους. 

Παράλληλα, θα συνταχθεί αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα εξής κριτήρια: συνολική προϋπηρεσία, οικογενειακοί λόγοι, συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν και κατοχή επιπλέον πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. 

Χθες, εκδόθηκε και το σχετικό ΦΕΚ που υλοποιεί τον τελευταίο νόμο στον οποίο αναφέρεται ότι αρκεί διαπιστωτική πράξη του υπουργού παιδείας. 

Το πρόγραμμα μετάταξης αφορά εκπαιδευτικούς αγγλικής φιλολογίας, μουσικής, φυσικής αγωγής και τους νέους κλάδους που δημιουργήθηκαν για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, θεατρολογίας, εικαστικών πληροφορικής κλπ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr.

Στην Ημαθία

Στην Ημαθία ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα μεταταγεί ειναι:

Ημαθίας

ΠΕ05

Γαλλικής

17

Ημαθίας

ΠΕ06

Αγγλικής

16

Ημαθίας

ΠΕ07

Γερμανικής

8

Ημαθίας

ΠΕ08

Καλλιτεχνικών

4

Ημαθίας

ΠΕ19‐ΠΕ20

Πληροφορικής

18

 Πηγή: real.gr