Και τα τρεπεζοκαθίσματα γελούν

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΓΝΩΜΗ

tasiopoulos

Του Τάσου Τασιόπουλου

Οι δήμοι διεκδικούσαν αρμοδιότητες και πόρους και με νόμο τους ανατέθηκε η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ των καταστημάτων ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και η εξ αυτής προερχόμενοι οικονομικοί πόροι που προέρχονται είτε από τις άδειες είτε από τα πρόστιμα, είτε από την ανάπτυξη τραπεζοκαθίσματων .

Συμφώνα με τον νόμο 3463/2006 άρθρο 80 παρ.7 «αρμόδιο όργανο για την σφράγιση και την εκτέλεση των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου ΔΗΜΟΥ είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ή ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που ΔΕΝ έχει συσταθεί ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

Άρα ότι έχει σχέση με την λειτουργία των ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ είναι αρμόδια η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, άλλα το ΑΡΜΟΔΙΟ όργανο που συστήνεται από το ΔΗΜΟ.

Στις 18 Ιανουαρίου του 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του «όρισε και συγκρότησε το ΟΡΓΑΝΟ του άρθρου 80 παρ. 7 του ν. 3463/2006» που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων που αφορούν και τις καφετέριες και άρα καταχρηστικώς και ψευδώς αναφέρονται, όσοι αναφέρονται, ή επικαλούνται την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ για την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την συμμόρφωση των καταστημάτων για τα ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ .

Γιατί το κάνουν όμως αυτό; Μα γιατί έρχονται εκλογές και χρειάζονται ψήφους και αν κάποιος νομίζει πως τα τραπεζοκαθίσματα ΔΕΝ ψηφίζουν κάνει λάθος.

Γιατί τα τραπεζοκαθίσματα και ψηφίζουν και γελούν με τα καθίσματα των τοπικών αρχόντων. Και θα γελάσει ο κάθε πικραμένος αν μάθει ποιος είναι ο αρμόδιος να εφαρμόσει το νομο, καθώς προβλέπονται το πώς, το πότε, το πόσα ευρώ και με ποιο τρόπο μπαίνει η τάξη .

Ναι αλλά η τάξη στοιχίζει σε ψήφους.