Ξεκίνησε την μεταφορά των απορριμμάτων η Νάουσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ

Μια νέα εποχή στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων ξεκίνησε με τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας. Από σήμερα, Τρίτη (13-8), παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Κώστα Παπαδόπουλου, άρχισε η μεταφορά των απορριμμάτων από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), όπου προσέρχονται τα απορριμματοφόρα τα οποία μεταφέρουν τα αστικά απορρίμματα του διευρυμένου Δήμου (Νάουσα, Ανθέμια, Ειρηνούπολη). Στη συνέχεια, από τη χοάνη του ΣΜΑ γίνεται η μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα απευθείας σε ειδικά φορτηγά-κοντέινερ της εταιρείας «ΕΡΥΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» που έχει αναλάβει μετά από διαγωνισμό το έργο της μεταφοράς στον ΧΥΤΑ του ΕΣΔΑ Έδεσσας.  
Επισημαίνεται ότι, για να φτάσουμε στη σημερινή θετική εξέλιξη χρειάστηκε η Δημοτική Αρχή με συστηματική και συνεχή προσπάθεια, να προχωρήσει όλες τις σχετικές τυπικές ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Περιφέρειας.
Υπενθυμίζονται λοιπόν, τα πιο κάτω καθοριστικά βήματα:   
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α.Π. 22158/2426/21-5-2013 Κ.Υ.Α., Φ.Ε.Κ. 1266/Β’/24 Μαΐου 2013) των  Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίσθηκε ότι:
τα αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α.) του Δήμου Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας θα διατίθενται υποχρεωτικά στο Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Δ.Ε. Πέλλας (Έδεσσας) για διάστημα τριών (3) ετών το μέγιστο από την έκδοση της σχετικής απόφασης,
Ο Δήμος Νάουσα να αναλάβει την μεταφορά των αστικών αποβλήτων του στον υπόψη ΧΥΤΑ και την πληρωμή του τέλους εισόδου που θα καθοριστεί από τον Φορέα Διαχείρισης του εν λόγω ΧΥΤΑ.
Σε εφαρμογή  της παραπάνω  ΚΥΑ υπογράφηκαν οι παρακάτω Συμβάσεις:
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ΕΣΔΑ Ν. Ημαθίας και Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας για τη διάθεση σύμμεικτων αστικών στερεών απόβλητων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας στον ΧΥΤΑ 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας
Μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό «ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με την εταιρεία «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ-RENDINA SAB. ANNAMARIA», η οποία έχει αναλάβει το έργο μεταφοράς από τον προσωρινό ΣΜΑ Νάουσα στον ΧΥΤΑ της Έδεσσας.
      Η μεταφορά των απορριμμάτων σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το οριστικό κλείσιμο της χωματερής στην «Πλακένια» μετά από τριάντα χρόνια, θέτοντας τέλος σε ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολούσε τη Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.