Υπογράφηκε το πλαίσιο ίδρυσης ομάδων παραγωγών γάλακτος

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

agelades

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγρτοτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε την ΚΥΑ για τη θέσπιση του πλαισίου ίδρυσης Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα.

 

«Δημιουργούμε νέα δεδομένα στο συνεργατισμό των γαλακτοπαραγωγών με τη θέσπιση για πρώτη φορά πλαισίου για την ίδρυση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο γαλακτοκομικό τομέα. Βήμα-βήμα προχωράμε με στόχο τη μείωση του ελλείμματος σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Στηρίζουμε τουςπαραγωγούς και αναβαθμίζουμε το ρόλο τους στην αγορά γάλακτος. Θέλουμε την καρδάρα γεμάτη με ελληνικό γάλα». Τα παραπάνω τόνισε σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προωθήθηκε για συνυπογραφή στον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

 

Με την ΚΥΑ εφαρμόζονται κανονισμοί της ΕE που αφορούν στην αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον γαλακτοκομικό τομέα. Σκοπός της Απόφασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντωνΠαράλληλα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του τομέα στο μέλλον, στην ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς,μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας.

 

Η ΚΥΑ καθορίζει ως κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος καιΓαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):

α) τον ελάχιστο αριθμό μελών και

β) την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται αναλόγως την Περιφέρεια δραστηριοποίησηςαλλά και το είδος γάλακτος. Η διαφοροποίηση γίνεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα της διάρθρωσης του κλάδου ανά Περιφέρεια, δηλαδή το συνολικό αριθμό παραγωγών και τη συνολική εμπορευόμενη παραγωγή γάλακτος (Πίνακας 1 και Πίνακας 2).

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως κριτήριο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΔΟΓ) -οι οποίες συγκροτούνται από παραγωγούς γάλακτος και από μεταποιητές ή εμπόρους- η άσκηση «σημαντικού μεριδίου» των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος) από τα μέλη μιας ΔΟΓ. Ως «σημαντικό μερίδιο» ορίζεται το 1/3 της παραγωγής και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΟΓ (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο).

 

Στη δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος επισημαίνει και τα εξής:

 

«Μόνο μέσα από τη συνένωση δυνάμεων οι γαλακτοπαραγωγοί μπορούν να εξασφαλίσουν τημείωση του κόστους παραγωγής αλλά και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγούΟι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών, θα μπορούν να διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους αγοραστές γάλακτος στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας.

Επιπλέον, η συγκρότηση ισχυρών Οργανώσεων Παραγωγών, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ύπαρξη Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακος αλλά και τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για το ελληνικό γάλα και τα παράγωγα προϊόντα του.

Το ΥπΑΑΤ στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις Ομάδες Παραγωγών ιδιαίτερα στο νέοΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα περνάει μέσα από τη δημιουργία συλλογικών δομών και δράσεων σε αυτόν».

 

 

 

Ακολουθούν οι πίνακες με τα κριτήρια αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠΓ στο Αγελαδινό γάλα:

 

Περιφέρεια

Ελάχιστος αριθμός παραγωγών

Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5

500

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

1500

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

2000

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

2000

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

4000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

2000

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

20

3000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

20

4500

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κριτήρια αναγνώρισης ΟΠΓ στο Πρόβειο και γίδινο γάλα:

 

Περιφέρεια

Ελάχιστος αριθμός παραγωγών

Ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

200

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ

20

1000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

30

1500

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30

2000

ΗΠΕΙΡΟΥ

40

1500

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

50

2500

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

50

3500