Ποιοι θα εξαιρεθούν από την διαθεσιμότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διασώζονται από τη διαθεσιμότητα με κριτήρια που καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με επείγουσα εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς του Δημοσίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προσδιορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων που εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα όπως αναφέρει καθημερινή εφημερίδα. Το Μέγαρο Μαξίμου πιέζει για να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης.
ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Με βάση την εγκύκλιο εξαιρούνται: οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πολύτεκνοι, όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία άνω του 67%, οι μονογονεϊκές οικογένειες και όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και έχουν χαμηλό εισόδημα. Επίσης εξαιρείται ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, εν μέσω διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία τους εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων.

Πηγή : newsbomb.gr