Χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό πρατηρίων καυσίμων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Epimelitirio

Το Επιμελητήριο Ημαθίας γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», που υλοποιείται από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.».

Το πρόγραμμα, αποσκοπεί στην ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών, για την καταγραφή των ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει έως την 22/08/2013 (ώρα 24:00), να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην δ/νση: http://e-gas-station.ktpae.gr

Για ενημέρωση για την υποβολή του σχετικού φακέλου, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογής και για τον Οδηγό Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα της Κ.τ.Π. Α.Ε.