Εγγραφές στις σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

aithoysa sxoleio

Οι Τεχνικές Σχολές του ΟΑΕΔ, ενταγμένες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλούν τις νέες και νέους που έχουν γεννηθεί τα έτη 1990 έως 1997 να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτές και να αποφοιτήσουν έτοιμοι επαγγελματίες.

Στις σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ ο μαθητής εκπαιδεύεται, τα 2 χρόνια των σπουδών, στην Εκπαιδευτική Μονάδα θεωρητικά, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση του σε Ιδιωτικές και Δημόσιες επιχειρήσεις, όπως κάνουν νέοι, σε πολλές χώρες του κόσμου. Επιλέγοντας τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ο μαθητής γίνεται ενεργό μέλος στην αγορά εργασίας από το 1ο κιόλας έτος των σπουδών του.
Οι σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχουν στους μαθητές τα παρακάτω μοναδικά ανταγωνιστικά προνόμια:

· Σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο σου μέσα από πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση σε εργοδότες , για δύο ολόκληρα χρόνια
· Επίδομα στέγασης και επίδομα σίτισης
· Σύγχρονα με επαγγελματικό εξοπλισμό εργαστήρια
· Δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
· Αναβολή στράτευσης

Ως απόφοιτος του ΟΑΕΔ, μετά το τέλος των σπουδών, θα αποκτήσει:
· Πτυχίο Ειδικότητας ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Επιπέδου ΙΙΙ
· Σημαντική προϋπηρεσία.
· Συντάξιμα ένσημα δύο ετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στις σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ έχουν οι νέοι και οι νέες που:
α) είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
β) έχουν προαχθεί στη Β' Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
γ) έχουν προαχθεί στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου των ΤΕΕ
δ) είναι κάτοχοι Πτυχίου Α' ή Β' Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
ε) έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ' Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων
στ) έχουν απορριφθεί στη Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ
ζ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
η) έχουν απορριφθεί στην Α΄Τάξη των ΕΠΑΣ

Κατά το Σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :

Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100 , τηλ. 23310 – 28167,22397)

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
Αισθητικής Τέχνης
Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Βοηθών Γεν. Βρεφονηπιοκομίας.