Έρχεται νέο "τσουνάμι" για μαθητές - εκπαιδευτικούς - γονείς

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΓΝΩΜΗ

aithoysa sxoleio

Της φιλολόγου Ευγενίας Καβαλάρη

Οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης με την κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τις επιπτώσεις για την εργασία χιλιάδων εκπαιδευτικών και το μέλλον χιλιάδων μαθητών που φοιτούν σ’αυτά, όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι και οι τελευταίες. Η κυβέρνηση με σχέδιο και  υλοποιώντας τις αποφάσεις της Ε.Ε για «μικρό και ευέλικτο κράτος και ανταγωνιστικότητα», για φθηνή και ελαστική εργασία για παραπέρα υποβάθμιση-κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης προχωρά και σε νέες «αλλαγές» .Οι αλλαγές αφορούν τη δομή και το οργανωτικό πλαίσιο των Γυμνασίων και των Λυκείων στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο ωρολόγιο-αναλυτικό πρόγραμμα. Οι επιπτώσεις αναμένονται καταλυτικές-βάρβαρες για τους 650.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για τους 80.000 εκπαιδευτικούς. Ας γίνουμε πιο συγκριμένοι:
 
1.Καταργούνται μαθήματα, εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν στη ανεργία: Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα : Καταργείται ως αυτόνομο μάθημα η Τεχνολογία. Το μάθημα Μουσικής δεν θα διδάσκεται καθόλου στη Β' και Γ' τάξη Γυμνασίου. Το ίδιο ισχύει και για τα Εικαστικά. Μειώνεται κατά μία ώρα η διδασκαλία στα μαθήματα της Βιολογίας, της Φυσικής Αγωγής, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Οικιακής Οικονομίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ως εργαλείο για την κατάργηση οργανικών θέσεων και την παραγωγή «υπεράριθμων» εκπαιδευτικών, που στη συνέχεια θα τεθούν σε διαθεσιμότητα-απόλυση. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τους καθηγητές της Πληροφορικής, τους γυμναστές, τους ξενόγλωσσους αλλά και όλους εκείνους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που με βάση τα κριτήρια διαθεσιμότητας συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια (καθηγητές με πολλά χρόνια, διορισμένοι με επετηρίδα), μπορούμε να καταλάβουμε ότι το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο διαθεσιμοτήτων-απολύσεων.
 
2. Τέσσερις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις θα καλούνται να δώσουν οι μαθητές του Λυκείου στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι τρεις πρώτες φορές για να προαχθούν από τάξη σε τάξη και να πάρουν το απολυτήριο και η τελευταία, η τελική, αφού θα έχουν πάρει το απολυτήριο Λυκείου, για να εισαχθούν σε ΑΕΙ.Το 50% των θεμάτων στις προαγωγικές Α΄ και Β΄ Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις Γ΄ Λυκείου για όλα τα μαθήματα θα προέρχεται από Τράπεζα Θεμάτων και το υπόλοιπο 50% από τον διδάσκοντα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα διώξει πολλά παιδιά από το σχολείο, καθώς τα περισσότερα δε θα έχουν για να πληρώσουν φροντιστήρια για τέσσερις πανελλαδικές, ενώ μια μεγάλη μερίδα μαθητών σπρώχνονται στα ΕΠΑΛ. Ακόμη ο τρόπος υποβολής των θεμάτων άρει ουσιαστικά την  παιδαγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού να λαμβάνει κάθε φορά υπόψη τις δυσκολίες και τις αδυναμίες των μαθητών και να διαμορφώνει ανάλογα τα θέματα όπου εξετάζονται οι μαθητές.
 
3. Οι βασικότερες αλλαγές στον νέο τύπο Τεχνικού Λυκείου σε σχέση με το ισχύον σύστημα των ΕΠΑΛ είναι οι εξής: στη Β’ και τη Γ’ τάξη 22 ώρες θα δίνονται σε μαθήματα ειδικότητας. Εξ αυτών οι μισές ώρες θα γίνονται στο σχολείο για τη θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες σε παραγωγικές μονάδες.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, προωθείται «ένα νέο Τεχνικό Λύκειο που θα παρέχει, θα μεταδίδει, θα εφοδιάζει τους σπουδαστές του με τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, με καθολική εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση». Τα αντικείμενα των ειδικοτήτων θα διαμορφωθούν, όπως επανειλημμένα έχει ειπωθεί εκ μέρους του υπουργείου, με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και κάθε φορά που θα αλλάζει το αντικείμενο θα αλλάζει και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα εργάζεται με μορφές ελαστικής απασχόλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κέντρο βάρους στο νέο Τεχνικό Λύκειο αποτελεί η μαθητεία, δηλαδή με βάση το λεγόμενο «δυαδικό σύστημα» η εκπαίδευση δεν θα γίνεται μόνο στο σχολείο αλλά και στον χώρο εργασίας, στις επιχειρήσεις. Πιο απλά το τρίπτυχο του νέου τεχνολογικού λυκείου είναι : Αποσπασματικές γνώσεις - πρόσκαιρες δεξιότητες χρήσιμες στο κεφάλαιο - απλήρωτη εργασία ανηλίκων.
 
Οι αντιδραστικές αυτές εξελίξεις θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι σύλλογοι γονέων, τα μαθητικά συμβούλια οι μαζικοί φορείς της περιοχής μας να πάρουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν δράση. Καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κανένα παιδί έξω από τα σχολεία. Όχι στο σχολείο της τζάμπα εργασίας. Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν ενιαίο 12χρονο σχολείο.