Υπόμνημα των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο νέο Λύκειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) συνέταξε υπόμνημα-ψήφισμα σε σχέση με τη διδασκαλία της αγγλικής στο νέο Γενικό Λύκειο, το οποίο επέδωσαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013, σε συναντήσεις που είχαν με τους γραμματείς των κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικού Γραμματέα.

“Παράλληλα, αναρτήθηκε ηλεκτρονικό αίτημα προς υπογραφή από καθηγητές/-ήτριες αγγλικής, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο.  Έχουμε την ελπίδα ότι θα εισακουσθούμε, αρκεί να κοινοποιηθεί σε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

 Η Ένωση καθηγητών αγγλικής Ημαθίας σας παρακαλεί να κάνετε τον κόπο να υπογράψετε ηλεκτρονικώς το αίτημα της ΠΕΚΑΔΕ, μέσω της σελίδας μας (http://ekadei.blogspot.gr/2013/08/nai.html ) ή επισκεπτόμενοι απ' ευθείας τον κάτωθι σύνδεσμο:  

http://www.gopetition.com/petitions/%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF.html 
 
 Επίσης, απευθύνουμε έκκληση να το κοινοποιήσετε στους γνωστούς και τους φίλους σας.  Τυχόν κατάργηση της διδασκαλίας της αγγλικής στο νέο Γενικό Λύκειο θα είναι άδικη όχι μόνον για τους καθηγητές και τις καθηγήτριες αγγλικής, αλλά και για την σύγχρονη ελληνική οικογένεια" αναφέρει η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών.
 
Ακολουθεί το κείμενο της ΠΕΚΑΔΕ:
 
"Επισημαίνουμε ότι επιβάλλεται η εκμάθηση της αγγλικής να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η αγγλική αποτελεί την κοινή γλώσσα εργασίας στην Ευρώπη – μια Ευρώπη που στηρίζει την πολυγλωσσία, αλλά παράλληλα προωθεί την αγγλική που αποδεδειγμένα συνιστά σημαντικό παράγοντα για εξεύρεση εργασίας και κινητικότητας.
Επιπλέον η εκμάθηση της αγγλικής και στο Λύκειο αποτελεί επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας. Η ελληνική οικογένεια ξοδεύει μεγάλα ποσά για να μάθουν τα παιδιά αγγλικά και απαιτεί να προσφέρεται η δυνατότητα κατάκτησης της αγγλικής σε επίπεδο «Πολύ καλής γνώσης» (Γ1) ή «Άριστης γνώσης» (Γ2) μέσα στο δημόσιο σχολείο. Οι μαθητές του Γυμνασίου, με τις ώρες και τις συνθήκες του σχολείου, στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο γνώσης Β2 «Καλή γνώση». Μόνο στη διάρκεια του Λυκείου, όταν δηλαδή οι μαθητές είναι γνωστικά και συναισθηματικά έτοιμοι, και με τη συστηματική διδασκαλία και ενίσχυση του μαθήματος της αγγλικής μπορούν να κατακτήσουν την αγγλική σε επίπεδο Γ1 ή Γ2.
 
Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων των σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ειδική προετοιμασία στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου με αποτέλεσμα μαθητές και γονείς να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η επαρκής προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις αποτελεί αναγκαία συνθήκη.
 
Προτάσεις
 
Δεδομένου ότι η εκμάθηση της αγγλικής και η πιστοποίηση γνώσης σε υψηλά επίπεδα (Γ1 και Γ2) είναι απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε προτείνει:
Τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, με στόχο την κατάκτηση επιπέδου Γ1-Γ2 στο πλαίσιο της διασύνδεσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) με το δημόσιο σχολείο, ώστε μαθητές και γονείς να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση (Φροντιστήρια)
Την εντατικοποίηση των μαθημάτων και την άμεση βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας από πλευράς της Πολιτείας, παρέχοντας στους μαθητές δωρεάν μαθησιακό υλικό (έντυπο ή/και ψηφιακό) και εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας στην πρόσφορη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία (Επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου)
Τη δημιουργία και καθιέρωση ειδικού προγράμματος εκμάθησης της αγγλικής στη Γ΄ Λυκείου για την προετοιμασία των υποψηφίων στο ειδικό αυτό μάθημα για την εισαγωγή σε σχολές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
 
Συμπερασματικά Σχόλια
Στις ημέρες της οικονομικής κρίσης η Δημόσια Εκπαίδευση οφείλει να δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων στα υψηλότερα επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής χωρίς να απευθύνεται σε ιδιωτικούς φορείς. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία να ενισχύσουν το παρόν ψήφισμα, ώστε όχι μόνο να αποφευχθεί η κατάργηση του μαθήματος της αγγλικής στο Λύκειο, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί προς όφελος του κάθε μαθητή και κάθε Έλληνα φορολογούμενου πολίτη“.