Νέα τιμολόγια με εκπτώσεις για μέση και υψηλή τάση ανακοίνωσε η ΔΕΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής και μέσης τάσης ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος από την αρχή του χρόνου. Τα νέα τιμολόγια δεν αφορούν τους οικιακούς καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλπ που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Πρόκειται για συνολικά 15 τιμολόγια (7 στην υψηλή και 8 στη μέση τάση) τα οποία αφορούν 6.000 περίπου επιχειρήσεις, προβλέπουν εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και τίθενται σε εφαρμογή, όπως επισημαίνει η επιχείρηση, μετά από μακρές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πελάτες, αλλά και με βάση τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Εκτός από το μέγεθος της κατανάλωσης τα νέα τιμολόγια λαμβάνουν υπόψη διαφορετικά καταναλωτικά προφίλ ζήτησης των πελατών (πχ εποχιακή ζήτηση ή διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας), και ικανοποιούν αιτήματα πελατών, όπως χρέωση ισχύος ανά μήνα ή δεκαήμερο και συσχέτιση με τον συντελεστή χρησιμοποίησης στη μέση τάση.

Στη Μέση Τάση προσφέρονται τέσσερα γενικής χρήσεως τιμολόγια και τέσσερα ειδικά τιμολόγια για μεγάλους βιομηχανικούς, κυρίως, πελάτες με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη από 13 GWh.

Τα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης και τα ειδικά τιμολόγια της Μέσης Τάσης προσφέρονται για υπογραφή σύμβασης με ισχύ μέχρι 31.12.2014 και θα έχουν, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, αναδρομική ισχύ από 1.1.2013.

Η ΔΕΗ θα προσφέρει εγγράφως σε κάθε έναν πελάτη της στην Υψηλή και Μέση Τάση τα νέα τιμολόγια προτείνοντας το, κατά την εκτίμησή της, καταλληλότερο για το δικό του καταναλωτικό προφίλ ζήτησης τιμολόγιο, έτσι ώστε οι πελάτες να επιλέξουν τιμολόγιο και να προχωρήσει η υπογραφή νέας Σύμβασης Προμήθειας.

Πηγή : skai.gr