Απάντηση Παπαδόπουλου για το Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

papadopoylos alexaΣε απάντηση της ανώνυμης επιστολής που δημοσιεύτηκε για το Κολυμβητήριο της Αλεξάνδρειας, ο πρόεδρος Δημήτρης Παπαδόπουλος απάντησε σχετικά:

"Με την πρόσληψη της Δ. Βασιλοπούλου σας γνωρίζουμε ότι, η προαναφερόμενη προσλήφθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 5/ 2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες μοριοδότησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης για όλους.

Όσον αφορά την καθαριότητα και υγιεινή των κολυμβητικών δεξαμενών του Κολυμβητηρίου του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χημικής – μικροβιολογικής ανάλυσης νερού, η οποία διενεργήθηκε από το πιστοποιημένο με ΙSO 17025, εργαστήριο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ'', οι μετρήσεις είναι εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τα χημικά όρια σε ανόργανα και οργανικά είναι εντός των ορίων του ποσίμου νερού. Οι αναλύσεις διενεργούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία".