Παράταση και με τη βούλα στα εγγυημένα δάνεια των κτηνοτρόφων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ageladesΔημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα δάνεια που έχουν λάβει κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Στην απόφαση που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα αναφέρεται ότι η συνολική διάρκεια των δανείων της ρύθμισης ορίζεται επταετής και θα εξοφληθούν σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2012 και τελευταία την 31.12.2017.

Η δόση της 31.12.2012 μπορεί να εξοφληθεί μέχρι και την 31/12/2013. Η απόφαση αφορά αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων) οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της αριθ. 2/3203/0025/28.3.2011 υπουργικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι και την 30.9.2013. Προϋπόθεση για την επίτευξη της αναστολής καταβολής της δόσης αποτελεί η ρητή συναίνεση της πιστώτριας τράπεζας.

πηγή: agronews.gr