Συντήρηση αγροτικών δρόμων στο Δήμο Νάουσας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Από συνεργεία του Δήμου συνεχίζονται εργασίες συντήρησης στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων σε όλο το Δήμο Νάουσας. Επίσης, γίνονται εργασίες αποκατάστασης (βάψιμο-διαγραμμίσεις) στις διαβάσεις πεζών, που πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες με σκοπό να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Ακόμη από συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΥΑΝ ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα οι εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης ζημιών σε δρόμους (λακκούβες) στην πόλη και σε περιοχές στο διευρυμένο Δήμο Νάουσας, με προτεραιότητα σε κεντρικούς δρόμους που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση. Επισημαίνεται ότι, παρά τις ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό αλλά και την ελλιπή παραγωγή ασφάλτου από τα εργοστάσια, η διοίκηση και το προσωπικό του Δήμου καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να επιλυθούν προβλήματα και φθορές σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.