Βραβείο Καλύτερης Εργασίας έλαβε γιατρός από την Αλεξάνδρεια σε Καρδιολογικό Συνέδριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Katranas drΟ γιατρός Σωτήριος Κατράνας από την Αλεξάνδρεια κατά τη διάρκεια του 12ου Βορειοελλαδικού Καρδιολογικού Συνέδριου έλαβε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Εργασίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2013. Βραβεύτηκε η εργασία του με τίτλο «The cardiac cycle effects on the coronary arterial geometry and hemodynamics», η οποία σε ελεύθερη απόδοση μεταφράζεται ως «Ο ρόλος του καρδιακού κύκλου στη γεωμετρία και την αιμοδυναμική των στεφανιαίων αγγείων». Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ερμηνεύσει τη σχέση της καρδιακής συχνότητας με συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι μελετώνται στις στεφανιαίες αρτηρίες και που σχετίζονται με την εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης, της γενεσιουργού δηλαδή αιτίας των εμφραγμάτων και της στηθάγχης (ασταθούς, σταθερής). Βιβλιογραφικά, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με τον ευρύτερο ρόλο της καρδιακής συχνότητας στην αθηροσκλήρωση, αλλά και τα ήδη θεσπισμένα όρια των σφύξεων τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά.

Η εργασία εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Μηχανικής και Αθηροσκλήρωσης, της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Καρδιολογίας κ.Γιαννόγλου. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθηροσκλήρωσης (Μάρτιος 2013) είχε αποσπάσει το 3ο Βραβείο Καλύτερης Εργασίας για διαφορετική μελέτη του, σε συνέχεια άλλων διακρίσεων που έχουν επιτευχθεί κατά την τελευταία 3ετία. Ο κ.Κατράνας είναι Ειδικευόμενος Καρδιολόγος στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και Διδάκτωρ Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.